نسیــــــــم شمــال

امروز را برای ابراز احساسات به عزیزانت غنیمت بشمار،شاید فردا احساس باشد ولی عزیزی نباشد...

مهر 93
1 پست
شهریور 93
14 پست
مرداد 93
15 پست
خرداد 93
5 پست
مرداد 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
9 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
11 پست
اسفند 89
26 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
16 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
17 پست
شهریور 89
10 پست
مرداد 89
15 پست
تیر 89
6 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
19 پست
عکس
35 پست
غمگین
76 پست
شعر
87 پست
عشقولانه
95 پست
آموزنده
17 پست
طنز
4 پست
داستان
10 پست