# غمگین

مشخصات مدیر وبلاک

اسم          آواره جرمم         زندگی کردن وطنم         غربت یارم           تنهایی محکومیتم    به دنیا آمدن شهرتم       سرگردان شغلم        گدای محبت گناهم        عشق ثوابم         توبه صدایم       سکوت دلم          خون
/ 1 نظر / 5 بازدید